สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   40  
2 Oct 2018   56  
3 Oct 2018   54  
4 Oct 2018   49  
5 Oct 2018   39  
6 Oct 2018   42  
7 Oct 2018   30  
8 Oct 2018   41  
9 Oct 2018   48  
10 Oct 2018   46  
11 Oct 2018   66  
12 Oct 2018   45  
13 Oct 2018   28  
14 Oct 2018   39  
15 Oct 2018   47  
16 Oct 2018   41  
17 Oct 2018   44  
18 Oct 2018   39  
19 Oct 2018   49  
20 Oct 2018   28  
21 Oct 2018   39  
22 Oct 2018   43  
23 Oct 2018   41  
24 Oct 2018   73  
25 Oct 2018   74  
26 Oct 2018   75  
27 Oct 2018   92  
28 Oct 2018   76  
29 Oct 2018   73  
30 Oct 2018   80  
31 Oct 2018   61