สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   82  
2 Nov 2018   70  
3 Nov 2018   34  
4 Nov 2018   28  
5 Nov 2018   80  
6 Nov 2018   84  
7 Nov 2018   89  
8 Nov 2018   101  
9 Nov 2018   79  
10 Nov 2018   78  
11 Nov 2018   68  
12 Nov 2018   91  
13 Nov 2018   95  
14 Nov 2018   98  
15 Nov 2018   92  
16 Nov 2018   91  
17 Nov 2018   78  
18 Nov 2018   70  
19 Nov 2018   77  
20 Nov 2018   42  
21 Nov 2018   50  
22 Nov 2018   56  
23 Nov 2018   44  
24 Nov 2018   20  
25 Nov 2018   30  
26 Nov 2018   60  
27 Nov 2018   38  
28 Nov 2018   40  
29 Nov 2018   45  
30 Nov 2018   68