สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   70  
2 Dec 2018   79  
3 Dec 2018   107  
4 Dec 2018   73  
5 Dec 2018   50  
6 Dec 2018   42  
7 Dec 2018   54  
8 Dec 2018   52  
9 Dec 2018   54  
10 Dec 2018   47  
11 Dec 2018   55  
12 Dec 2018   62  
13 Dec 2018   57  
14 Dec 2018   88  
15 Dec 2018   68  
16 Dec 2018   31  
17 Dec 2018   61  
18 Dec 2018   84  
19 Dec 2018   80  
20 Dec 2018   84  
21 Dec 2018   79  
22 Dec 2018   67  
23 Dec 2018   68  
24 Dec 2018   71  
25 Dec 2018   82  
26 Dec 2018   73  
27 Dec 2018   82  
28 Dec 2018   98  
29 Dec 2018   113  
30 Dec 2018   117  
31 Dec 2018   59