สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2018   60  
2 Aug 2018   73  
3 Aug 2018   77  
4 Aug 2018   40  
5 Aug 2018   45  
6 Aug 2018   52  
7 Aug 2018   59  
8 Aug 2018   55  
9 Aug 2018   60  
10 Aug 2018   31  
11 Aug 2018   21  
12 Aug 2018   25  
13 Aug 2018   34  
14 Aug 2018   63  
15 Aug 2018   53  
16 Aug 2018   70  
17 Aug 2018   57  
18 Aug 2018   57  
19 Aug 2018   37  
20 Aug 2018   62  
21 Aug 2018   56  
22 Aug 2018   66  
23 Aug 2018   60  
24 Aug 2018   62  
25 Aug 2018   31  
26 Aug 2018   25  
27 Aug 2018   60  
28 Aug 2018   68  
29 Aug 2018   68  
30 Aug 2018   82  
31 Aug 2018   68