สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   50  
2 Sep 2018   37  
3 Sep 2018   68  
4 Sep 2018   72  
5 Sep 2018   37  
6 Sep 2018   53  
7 Sep 2018   65  
8 Sep 2018   31  
9 Sep 2018   40  
10 Sep 2018   89  
11 Sep 2018   77  
12 Sep 2018   86  
13 Sep 2018   81  
14 Sep 2018   92  
15 Sep 2018   96  
16 Sep 2018   50  
17 Sep 2018   64  
18 Sep 2018   62  
19 Sep 2018   48  
20 Sep 2018   51  
21 Sep 2018   43  
22 Sep 2018   37  
23 Sep 2018   34  
24 Sep 2018   53  
25 Sep 2018   67  
26 Sep 2018   55  
27 Sep 2018   36  
28 Sep 2018   46  
29 Sep 2018   47  
30 Sep 2018   45