สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   23  
2 Jan 2019   89  
3 Jan 2019   131  
4 Jan 2019   124  
5 Jan 2019   122  
6 Jan 2019   119  
7 Jan 2019   89  
8 Jan 2019   82  
9 Jan 2019   128  
10 Jan 2019   138  
11 Jan 2019   128  
12 Jan 2019   134  
13 Jan 2019   124  
14 Jan 2019   145  
15 Jan 2019   146  
16 Jan 2019   135  
17 Jan 2019   141  
18 Jan 2019   142  
19 Jan 2019   126  
20 Jan 2019   126  
21 Jan 2019   128  
22 Jan 2019   111  
23 Jan 2019   133  
24 Jan 2019   104  
25 Jan 2019   124  
26 Jan 2019   116  
27 Jan 2019   133  
28 Jan 2019   137  
29 Jan 2019   55  
30 Jan 2019   29  
31 Jan 2019   43