สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   40  
2 Feb 2019   28  
3 Feb 2019   17  
4 Feb 2019   16  
5 Feb 2019   32  
6 Feb 2019   50  
7 Feb 2019   50  
8 Feb 2019   47  
9 Feb 2019   39  
10 Feb 2019   34  
11 Feb 2019   54  
12 Feb 2019   50  
13 Feb 2019   53  
14 Feb 2019   28  
15 Feb 2019   26  
16 Feb 2019   31  
17 Feb 2019   22  
18 Feb 2019   34  
19 Feb 2019   28  
20 Feb 2019   42  
21 Feb 2019   41  
22 Feb 2019   42  
23 Feb 2019   23  
24 Feb 2019   16  
25 Feb 2019   34  
26 Feb 2019   40  
27 Feb 2019   52  
28 Feb 2019   36