สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   21  
2 Jan 2020   23  
3 Jan 2020   14  
4 Jan 2020   24  
5 Jan 2020   21  
6 Jan 2020   33  
7 Jan 2020   27  
8 Jan 2020   27  
9 Jan 2020   40  
10 Jan 2020   43  
11 Jan 2020   46  
12 Jan 2020   32  
13 Jan 2020   36  
14 Jan 2020   41  
15 Jan 2020   49  
16 Jan 2020   46  
17 Jan 2020   50  
18 Jan 2020   40  
19 Jan 2020   31  
20 Jan 2020   51  
21 Jan 2020   37  
22 Jan 2020   43  
23 Jan 2020   36  
24 Jan 2020   37  
25 Jan 2020   47  
26 Jan 2020   30  
27 Jan 2020   38  
28 Jan 2020   42  
29 Jan 2020   56  
30 Jan 2020   62  
31 Jan 2020   47