สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   32  
2 Oct 2020   50  
3 Oct 2020   33  
4 Oct 2020   31  
5 Oct 2020   34  
6 Oct 2020   40  
7 Oct 2020   33  
8 Oct 2020   43  
9 Oct 2020   36  
10 Oct 2020   39  
11 Oct 2020   42  
12 Oct 2020   27  
13 Oct 2020   38  
14 Oct 2020   44  
15 Oct 2020   28  
16 Oct 2020   41  
17 Oct 2020   60  
18 Oct 2020   36  
19 Oct 2020   47  
20 Oct 2020   54  
21 Oct 2020   46  
22 Oct 2020   45  
23 Oct 2020   49  
24 Oct 2020   42  
25 Oct 2020   57  
26 Oct 2020   50  
27 Oct 2020   50  
28 Oct 2020   47  
29 Oct 2020   32  
30 Oct 2020   43  
31 Oct 2020   39