สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   47  
2 Nov 2020   40  
3 Nov 2020   44  
4 Nov 2020   42  
5 Nov 2020   68  
6 Nov 2020   49  
7 Nov 2020   33  
8 Nov 2020   41  
9 Nov 2020   54  
10 Nov 2020   61  
11 Nov 2020   53  
12 Nov 2020   50  
13 Nov 2020   35  
14 Nov 2020   28  
15 Nov 2020   29  
16 Nov 2020   47  
17 Nov 2020   40  
18 Nov 2020   49  
19 Nov 2020   37  
20 Nov 2020   57  
21 Nov 2020   34  
22 Nov 2020   47  
23 Nov 2020   46  
24 Nov 2020   51  
25 Nov 2020   43  
26 Nov 2020   45  
27 Nov 2020   56  
28 Nov 2020   45  
29 Nov 2020   40  
30 Nov 2020   47