สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2020   41  
2 Dec 2020   64  
3 Dec 2020   33  
4 Dec 2020   55  
5 Dec 2020   49  
6 Dec 2020   43  
7 Dec 2020   50  
8 Dec 2020   64  
9 Dec 2020   51  
10 Dec 2020   55  
11 Dec 2020   49  
12 Dec 2020   46  
13 Dec 2020   46  
14 Dec 2020   42  
15 Dec 2020   53  
16 Dec 2020   47  
17 Dec 2020   56  
18 Dec 2020   39  
19 Dec 2020   38  
20 Dec 2020   36  
21 Dec 2020   45  
22 Dec 2020   44  
23 Dec 2020   48  
24 Dec 2020   46  
25 Dec 2020   65  
26 Dec 2020   52  
27 Dec 2020   34  
28 Dec 2020   56  
29 Dec 2020   33  
30 Dec 2020   54  
31 Dec 2020   54