สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   40  
2 Feb 2020   40  
3 Feb 2020   64  
4 Feb 2020   58  
5 Feb 2020   40  
6 Feb 2020   52  
7 Feb 2020   55  
8 Feb 2020   53  
9 Feb 2020   57  
10 Feb 2020   46  
11 Feb 2020   53  
12 Feb 2020   42  
13 Feb 2020   60  
14 Feb 2020   49  
15 Feb 2020   51  
16 Feb 2020   39  
17 Feb 2020   36  
18 Feb 2020   51  
19 Feb 2020   48  
20 Feb 2020   53  
21 Feb 2020   47  
22 Feb 2020   46  
23 Feb 2020   32  
24 Feb 2020   51  
25 Feb 2020   46  
26 Feb 2020   43  
27 Feb 2020   58  
28 Feb 2020   57  
29 Feb 2020   55