สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   44  
2 Mar 2020   47  
3 Mar 2020   49  
4 Mar 2020   52  
5 Mar 2020   62  
6 Mar 2020   63  
7 Mar 2020   44  
8 Mar 2020   29  
9 Mar 2020   42  
10 Mar 2020   45  
11 Mar 2020   40  
12 Mar 2020   47  
13 Mar 2020   37  
14 Mar 2020   35  
15 Mar 2020   33  
16 Mar 2020   53  
17 Mar 2020   75  
18 Mar 2020   46  
19 Mar 2020   45  
20 Mar 2020   67  
21 Mar 2020   47  
22 Mar 2020   42  
23 Mar 2020   65  
24 Mar 2020   57  
25 Mar 2020   46  
26 Mar 2020   63  
27 Mar 2020   76  
28 Mar 2020   64  
29 Mar 2020   41  
30 Mar 2020   58  
31 Mar 2020   67