สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   60  
2 Apr 2020   61  
3 Apr 2020   52  
4 Apr 2020   52  
5 Apr 2020   46  
6 Apr 2020   47  
7 Apr 2020   57  
8 Apr 2020   54  
9 Apr 2020   62  
10 Apr 2020   43  
11 Apr 2020   37  
12 Apr 2020   55  
13 Apr 2020   44  
14 Apr 2020   52  
15 Apr 2020   68  
16 Apr 2020   47  
17 Apr 2020   436  
18 Apr 2020   42  
19 Apr 2020   35  
20 Apr 2020   63  
21 Apr 2020   60  
22 Apr 2020   81  
23 Apr 2020   56  
24 Apr 2020   55  
25 Apr 2020   45  
26 Apr 2020   35  
27 Apr 2020   57  
28 Apr 2020   51  
29 Apr 2020   47  
30 Apr 2020   53