สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   45  
2 May 2020   55  
3 May 2020   58  
4 May 2020   54  
5 May 2020   65  
6 May 2020   71  
7 May 2020   77  
8 May 2020   88  
9 May 2020   64  
10 May 2020   49  
11 May 2020   75  
12 May 2020   72  
13 May 2020   66  
14 May 2020   60  
15 May 2020   73  
16 May 2020   89  
17 May 2020   45  
18 May 2020   61  
19 May 2020   59  
20 May 2020   37  
21 May 2020   38  
22 May 2020   54  
23 May 2020   52  
24 May 2020   65  
25 May 2020   36  
26 May 2020   45  
27 May 2020   56  
28 May 2020   73  
29 May 2020   48  
30 May 2020   37  
31 May 2020   40