สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   67  
2 Jun 2020   60  
3 Jun 2020   57  
4 Jun 2020   73  
5 Jun 2020   55  
6 Jun 2020   64  
7 Jun 2020   46  
8 Jun 2020   57  
9 Jun 2020   61  
10 Jun 2020   73  
11 Jun 2020   63  
12 Jun 2020   88  
13 Jun 2020   57  
14 Jun 2020   50  
15 Jun 2020   50  
16 Jun 2020   73  
17 Jun 2020   54  
18 Jun 2020   41  
19 Jun 2020   48  
20 Jun 2020   56  
21 Jun 2020   51  
22 Jun 2020   61  
23 Jun 2020   73  
24 Jun 2020   56  
25 Jun 2020   45  
26 Jun 2020   50  
27 Jun 2020   33  
28 Jun 2020   41  
29 Jun 2020   40  
30 Jun 2020   34