สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   34  
2 Jul 2020   53  
3 Jul 2020   26  
4 Jul 2020   31  
5 Jul 2020   29  
6 Jul 2020   50  
7 Jul 2020   30  
8 Jul 2020   40  
9 Jul 2020   60  
10 Jul 2020   46  
11 Jul 2020   37  
12 Jul 2020   30  
13 Jul 2020   31  
14 Jul 2020   52  
15 Jul 2020   38  
16 Jul 2020   45  
17 Jul 2020   22  
18 Jul 2020   24  
19 Jul 2020   32  
20 Jul 2020   44  
21 Jul 2020   53  
22 Jul 2020   47  
23 Jul 2020   54  
24 Jul 2020   50  
25 Jul 2020   46  
26 Jul 2020   33  
27 Jul 2020   31  
28 Jul 2020   26  
29 Jul 2020   38  
30 Jul 2020   50  
31 Jul 2020   35