สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   34  
2 Aug 2020   36  
3 Aug 2020   44  
4 Aug 2020   49  
5 Aug 2020   53  
6 Aug 2020   40  
7 Aug 2020   47  
8 Aug 2020   47  
9 Aug 2020   36  
10 Aug 2020   33  
11 Aug 2020   43  
12 Aug 2020   25  
13 Aug 2020   42  
14 Aug 2020   34  
15 Aug 2020   36  
16 Aug 2020   37  
17 Aug 2020   36  
18 Aug 2020   35  
19 Aug 2020   32  
20 Aug 2020   36  
21 Aug 2020   25  
22 Aug 2020   32  
23 Aug 2020   36  
24 Aug 2020   40  
25 Aug 2020   33  
26 Aug 2020   44  
27 Aug 2020   31  
28 Aug 2020   18  
29 Aug 2020   32  
30 Aug 2020   27  
31 Aug 2020   35