สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   29  
2 Sep 2020   42  
3 Sep 2020   31  
4 Sep 2020   35  
5 Sep 2020   40  
6 Sep 2020   37  
7 Sep 2020   34  
8 Sep 2020   40  
9 Sep 2020   37  
10 Sep 2020   46  
11 Sep 2020   45  
12 Sep 2020   36  
13 Sep 2020   39  
14 Sep 2020   34  
15 Sep 2020   41  
16 Sep 2020   49  
17 Sep 2020   48  
18 Sep 2020   34  
19 Sep 2020   43  
20 Sep 2020   28  
21 Sep 2020   35  
22 Sep 2020   44  
23 Sep 2020   41  
24 Sep 2020   36  
25 Sep 2020   32  
26 Sep 2020   45  
27 Sep 2020   34  
28 Sep 2020   34  
29 Sep 2020   47  
30 Sep 2020   46