สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   73  
2 Jan 2021   39  
3 Jan 2021   70  
4 Jan 2021   83  
5 Jan 2021   69  
6 Jan 2021   114  
7 Jan 2021   77  
8 Jan 2021   91  
9 Jan 2021   74  
10 Jan 2021   75  
11 Jan 2021   86  
12 Jan 2021   86  
13 Jan 2021   61  
14 Jan 2021   90  
15 Jan 2021   90  
16 Jan 2021   83  
17 Jan 2021   48  
18 Jan 2021   64  
19 Jan 2021   83  
20 Jan 2021   69  
21 Jan 2021   56  
22 Jan 2021   66  
23 Jan 2021   81  
24 Jan 2021   67  
25 Jan 2021   53  
26 Jan 2021   63  
27 Jan 2021   86  
28 Jan 2021   59  
29 Jan 2021   60  
30 Jan 2021   58  
31 Jan 2021   57