สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   67  
2 Jul 2021   74  
3 Jul 2021   41  
4 Jul 2021   39  
5 Jul 2021   65  
6 Jul 2021   57  
7 Jul 2021   84  
8 Jul 2021   52  
9 Jul 2021   59  
10 Jul 2021   59  
11 Jul 2021   59  
12 Jul 2021   67  
13 Jul 2021   66  
14 Jul 2021   63  
15 Jul 2021   89  
16 Jul 2021   86  
17 Jul 2021   62  
18 Jul 2021   57  
19 Jul 2021   56  
20 Jul 2021   64  
21 Jul 2021   56  
22 Jul 2021   53  
23 Jul 2021   76  
24 Jul 2021   52  
25 Jul 2021   52  
26 Jul 2021   66  
27 Jul 2021   65  
28 Jul 2021   48  
29 Jul 2021   85  
30 Jul 2021   79  
31 Jul 2021   66