สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   72  
2 Aug 2021   76  
3 Aug 2021   64  
4 Aug 2021   69  
5 Aug 2021   78  
6 Aug 2021   62  
7 Aug 2021   62  
8 Aug 2021   58  
9 Aug 2021   193  
10 Aug 2021   59  
11 Aug 2021   67  
12 Aug 2021   41  
13 Aug 2021   47  
14 Aug 2021   46  
15 Aug 2021   51  
16 Aug 2021   87  
17 Aug 2021   64  
18 Aug 2021   82  
19 Aug 2021   70  
20 Aug 2021   52  
21 Aug 2021   32  
22 Aug 2021   32  
23 Aug 2021   36  
24 Aug 2021   56  
25 Aug 2021   51  
26 Aug 2021   87  
27 Aug 2021   63  
28 Aug 2021   71  
29 Aug 2021   56  
30 Aug 2021   89  
31 Aug 2021   133