สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   52  
2 Sep 2021   49  
3 Sep 2021   57  
4 Sep 2021   52  
5 Sep 2021   58  
6 Sep 2021   54  
7 Sep 2021   56  
8 Sep 2021   83  
9 Sep 2021   159  
10 Sep 2021   128  
11 Sep 2021   86  
12 Sep 2021   61  
13 Sep 2021   56  
14 Sep 2021   65  
15 Sep 2021   71  
16 Sep 2021   62  
17 Sep 2021   60  
18 Sep 2021   69  
19 Sep 2021   30  
20 Sep 2021   0  
21 Sep 2021   0  
22 Sep 2021   0  
23 Sep 2021   0  
24 Sep 2021   0  
25 Sep 2021   0  
26 Sep 2021   0  
27 Sep 2021   0  
28 Sep 2021   0  
29 Sep 2021   0  
30 Sep 2021   0