สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   35  
2 Jan 2022   41  
3 Jan 2022   47  
4 Jan 2022   49  
5 Jan 2022   70  
6 Jan 2022   45  
7 Jan 2022   48  
8 Jan 2022   48  
9 Jan 2022   42  
10 Jan 2022   48  
11 Jan 2022   64  
12 Jan 2022   46  
13 Jan 2022   55  
14 Jan 2022   42  
15 Jan 2022   40  
16 Jan 2022   39  
17 Jan 2022   56  
18 Jan 2022   59  
19 Jan 2022   42  
20 Jan 2022   54  
21 Jan 2022   63  
22 Jan 2022   53  
23 Jan 2022   46  
24 Jan 2022   48  
25 Jan 2022   41  
26 Jan 2022   50  
27 Jan 2022   58  
28 Jan 2022   50  
29 Jan 2022   41  
30 Jan 2022   39  
31 Jan 2022   67