สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   27  
2 Nov 2022   42  
3 Nov 2022   46  
4 Nov 2022   52  
5 Nov 2022   51  
6 Nov 2022   30  
7 Nov 2022   67  
8 Nov 2022   41  
9 Nov 2022   52  
10 Nov 2022   65  
11 Nov 2022   51  
12 Nov 2022   69  
13 Nov 2022   37  
14 Nov 2022   68  
15 Nov 2022   59  
16 Nov 2022   53  
17 Nov 2022   52  
18 Nov 2022   67  
19 Nov 2022   147  
20 Nov 2022   67  
21 Nov 2022   62  
22 Nov 2022   60  
23 Nov 2022   42  
24 Nov 2022   51  
25 Nov 2022   64  
26 Nov 2022   62  
27 Nov 2022   47  
28 Nov 2022   64  
29 Nov 2022   56  
30 Nov 2022   43