สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   55  
2 Dec 2022   47  
3 Dec 2022   39  
4 Dec 2022   46  
5 Dec 2022   42  
6 Dec 2022   47  
7 Dec 2022   63  
8 Dec 2022   54  
9 Dec 2022   38  
10 Dec 2022   37  
11 Dec 2022   51  
12 Dec 2022   44  
13 Dec 2022   51  
14 Dec 2022   72  
15 Dec 2022   54  
16 Dec 2022   71  
17 Dec 2022   29  
18 Dec 2022   48  
19 Dec 2022   62  
20 Dec 2022   58  
21 Dec 2022   78  
22 Dec 2022   63  
23 Dec 2022   53  
24 Dec 2022   41  
25 Dec 2022   59  
26 Dec 2022   60  
27 Dec 2022   55  
28 Dec 2022   56  
29 Dec 2022   54  
30 Dec 2022   39  
31 Dec 2022   40