สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   49  
2 Feb 2022   44  
3 Feb 2022   91  
4 Feb 2022   52  
5 Feb 2022   44  
6 Feb 2022   54  
7 Feb 2022   50  
8 Feb 2022   44  
9 Feb 2022   47  
10 Feb 2022   51  
11 Feb 2022   73  
12 Feb 2022   48  
13 Feb 2022   41  
14 Feb 2022   61  
15 Feb 2022   50  
16 Feb 2022   57  
17 Feb 2022   60  
18 Feb 2022   37  
19 Feb 2022   37  
20 Feb 2022   43  
21 Feb 2022   39  
22 Feb 2022   53  
23 Feb 2022   51  
24 Feb 2022   55  
25 Feb 2022   45  
26 Feb 2022   39  
27 Feb 2022   44  
28 Feb 2022   49