สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   8  
2 Apr 2022   6  
3 Apr 2022   2  
4 Apr 2022   3  
5 Apr 2022   27  
6 Apr 2022   59  
7 Apr 2022   71  
8 Apr 2022   128  
9 Apr 2022   85  
10 Apr 2022   30  
11 Apr 2022   51  
12 Apr 2022   51  
13 Apr 2022   37  
14 Apr 2022   53  
15 Apr 2022   59  
16 Apr 2022   71  
17 Apr 2022   33  
18 Apr 2022   49  
19 Apr 2022   46  
20 Apr 2022   59  
21 Apr 2022   71  
22 Apr 2022   69  
23 Apr 2022   46  
24 Apr 2022   51  
25 Apr 2022   75  
26 Apr 2022   41  
27 Apr 2022   78  
28 Apr 2022   45  
29 Apr 2022   43  
30 Apr 2022   57