สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   49  
2 May 2022   32  
3 May 2022   60  
4 May 2022   58  
5 May 2022   56  
6 May 2022   38  
7 May 2022   33  
8 May 2022   52  
9 May 2022   31  
10 May 2022   63  
11 May 2022   54  
12 May 2022   51  
13 May 2022   40  
14 May 2022   45  
15 May 2022   48  
16 May 2022   57  
17 May 2022   67  
18 May 2022   61  
19 May 2022   61  
20 May 2022   45  
21 May 2022   34  
22 May 2022   45  
23 May 2022   54  
24 May 2022   64  
25 May 2022   66  
26 May 2022   40  
27 May 2022   52  
28 May 2022   31  
29 May 2022   39  
30 May 2022   56  
31 May 2022   35