สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   98  
2 Jul 2022   58  
3 Jul 2022   48  
4 Jul 2022   52  
5 Jul 2022   36  
6 Jul 2022   53  
7 Jul 2022   47  
8 Jul 2022   53  
9 Jul 2022   48  
10 Jul 2022   27  
11 Jul 2022   64  
12 Jul 2022   61  
13 Jul 2022   46  
14 Jul 2022   61  
15 Jul 2022   69  
16 Jul 2022   45  
17 Jul 2022   48  
18 Jul 2022   59  
19 Jul 2022   73  
20 Jul 2022   75  
21 Jul 2022   69  
22 Jul 2022   77  
23 Jul 2022   36  
24 Jul 2022   33  
25 Jul 2022   71  
26 Jul 2022   54  
27 Jul 2022   55  
28 Jul 2022   43  
29 Jul 2022   39  
30 Jul 2022   40  
31 Jul 2022   34