สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   44  
2 Sep 2022   40  
3 Sep 2022   43  
4 Sep 2022   54  
5 Sep 2022   48  
6 Sep 2022   73  
7 Sep 2022   37  
8 Sep 2022   59  
9 Sep 2022   45  
10 Sep 2022   55  
11 Sep 2022   40  
12 Sep 2022   58  
13 Sep 2022   59  
14 Sep 2022   59  
15 Sep 2022   52  
16 Sep 2022   72  
17 Sep 2022   41  
18 Sep 2022   40  
19 Sep 2022   49  
20 Sep 2022   48  
21 Sep 2022   47  
22 Sep 2022   55  
23 Sep 2022   41  
24 Sep 2022   62  
25 Sep 2022   41  
26 Sep 2022   47  
27 Sep 2022   53  
28 Sep 2022   60  
29 Sep 2022   52  
30 Sep 2022   80