สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   66  
2 Feb 2021   56  
3 Feb 2021   59  
4 Feb 2021   55  
5 Feb 2021   63  
6 Feb 2021   48  
7 Feb 2021   45  
8 Feb 2021   65  
9 Feb 2021   58  
10 Feb 2021   47  
11 Feb 2021   40  
12 Feb 2021   51  
13 Feb 2021   55  
14 Feb 2021   65  
15 Feb 2021   67  
16 Feb 2021   67  
17 Feb 2021   53  
18 Feb 2021   43  
19 Feb 2021   74  
20 Feb 2021   97  
21 Feb 2021   47  
22 Feb 2021   66  
23 Feb 2021   61  
24 Feb 2021   76  
25 Feb 2021   40  
26 Feb 2021   7  
27 Feb 2021   4  
28 Feb 2021   1