สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   0  
2 May 2021   0  
3 May 2021   0  
4 May 2021   26  
5 May 2021   53  
6 May 2021   31  
7 May 2021   33  
8 May 2021   29  
9 May 2021   42  
10 May 2021   55  
11 May 2021   48  
12 May 2021   44  
13 May 2021   43  
14 May 2021   55  
15 May 2021   34  
16 May 2021   36  
17 May 2021   42  
18 May 2021   48  
19 May 2021   41  
20 May 2021   45  
21 May 2021   51  
22 May 2021   65  
23 May 2021   50  
24 May 2021   71  
25 May 2021   55  
26 May 2021   51  
27 May 2021   62  
28 May 2021   63  
29 May 2021   168  
30 May 2021   35  
31 May 2021   50