สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   60  
2 Jun 2021   46  
3 Jun 2021   59  
4 Jun 2021   51  
5 Jun 2021   63  
6 Jun 2021   53  
7 Jun 2021   50  
8 Jun 2021   66  
9 Jun 2021   79  
10 Jun 2021   69  
11 Jun 2021   59  
12 Jun 2021   79  
13 Jun 2021   78  
14 Jun 2021   72  
15 Jun 2021   86  
16 Jun 2021   53  
17 Jun 2021   77  
18 Jun 2021   64  
19 Jun 2021   83  
20 Jun 2021   57  
21 Jun 2021   64  
22 Jun 2021   61  
23 Jun 2021   84  
24 Jun 2021   106  
25 Jun 2021   64  
26 Jun 2021   52  
27 Jun 2021   40  
28 Jun 2021   52  
29 Jun 2021   63  
30 Jun 2021   48