สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   78  
2 Oct 2022   52  
3 Oct 2022   50  
4 Oct 2022   77  
5 Oct 2022   68  
6 Oct 2022   76  
7 Oct 2022   71  
8 Oct 2022   51  
9 Oct 2022   49  
10 Oct 2022   53  
11 Oct 2022   100  
12 Oct 2022   45  
13 Oct 2022   46  
14 Oct 2022   49  
15 Oct 2022   33  
16 Oct 2022   46  
17 Oct 2022   68  
18 Oct 2022   60  
19 Oct 2022   62  
20 Oct 2022   42  
21 Oct 2022   62  
22 Oct 2022   39  
23 Oct 2022   54  
24 Oct 2022   43  
25 Oct 2022   63  
26 Oct 2022   79  
27 Oct 2022   49  
28 Oct 2022   38  
29 Oct 2022   65  
30 Oct 2022   54  
31 Oct 2022   51