สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   50  
2 Jun 2022   43  
3 Jun 2022   43  
4 Jun 2022   58  
5 Jun 2022   40  
6 Jun 2022   67  
7 Jun 2022   77  
8 Jun 2022   50  
9 Jun 2022   66  
10 Jun 2022   44  
11 Jun 2022   54  
12 Jun 2022   63  
13 Jun 2022   68  
14 Jun 2022   60  
15 Jun 2022   67  
16 Jun 2022   86  
17 Jun 2022   67  
18 Jun 2022   52  
19 Jun 2022   62  
20 Jun 2022   41  
21 Jun 2022   73  
22 Jun 2022   87  
23 Jun 2022   62  
24 Jun 2022   60  
25 Jun 2022   67  
26 Jun 2022   68  
27 Jun 2022   71  
28 Jun 2022   59  
29 Jun 2022   51  
30 Jun 2022   58