สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 มิ.ย. 2022   50  
2 มิ.ย. 2022   43  
3 มิ.ย. 2022   43  
4 มิ.ย. 2022   58  
5 มิ.ย. 2022   40  
6 มิ.ย. 2022   67  
7 มิ.ย. 2022   77  
8 มิ.ย. 2022   50  
9 มิ.ย. 2022   66  
10 มิ.ย. 2022   44  
11 มิ.ย. 2022   54  
12 มิ.ย. 2022   63  
13 มิ.ย. 2022   68  
14 มิ.ย. 2022   60  
15 มิ.ย. 2022   67  
16 มิ.ย. 2022   86  
17 มิ.ย. 2022   67  
18 มิ.ย. 2022   52  
19 มิ.ย. 2022   62  
20 มิ.ย. 2022   41  
21 มิ.ย. 2022   73  
22 มิ.ย. 2022   87  
23 มิ.ย. 2022   62  
24 มิ.ย. 2022   60  
25 มิ.ย. 2022   67  
26 มิ.ย. 2022   68  
27 มิ.ย. 2022   71  
28 มิ.ย. 2022   59  
29 มิ.ย. 2022   51  
30 มิ.ย. 2022   58