สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 ส.ค. 2022   42  
2 ส.ค. 2022   61  
3 ส.ค. 2022   53  
4 ส.ค. 2022   57  
5 ส.ค. 2022   46  
6 ส.ค. 2022   48  
7 ส.ค. 2022   43  
8 ส.ค. 2022   66  
9 ส.ค. 2022   61  
10 ส.ค. 2022   43  
11 ส.ค. 2022   42  
12 ส.ค. 2022   58  
13 ส.ค. 2022   44  
14 ส.ค. 2022   50  
15 ส.ค. 2022   61  
16 ส.ค. 2022   75  
17 ส.ค. 2022   47  
18 ส.ค. 2022   45  
19 ส.ค. 2022   45  
20 ส.ค. 2022   26  
21 ส.ค. 2022   14  
22 ส.ค. 2022   44  
23 ส.ค. 2022   39  
24 ส.ค. 2022   57  
25 ส.ค. 2022   57  
26 ส.ค. 2022   41  
27 ส.ค. 2022   43  
28 ส.ค. 2022   33  
29 ส.ค. 2022   38  
30 ส.ค. 2022   53  
31 ส.ค. 2022   28