สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   42  
2 Aug 2022   61  
3 Aug 2022   53  
4 Aug 2022   57  
5 Aug 2022   46  
6 Aug 2022   48  
7 Aug 2022   43  
8 Aug 2022   66  
9 Aug 2022   61  
10 Aug 2022   43  
11 Aug 2022   42  
12 Aug 2022   58  
13 Aug 2022   44  
14 Aug 2022   50  
15 Aug 2022   61  
16 Aug 2022   75  
17 Aug 2022   47  
18 Aug 2022   45  
19 Aug 2022   45  
20 Aug 2022   26  
21 Aug 2022   14  
22 Aug 2022   44  
23 Aug 2022   39  
24 Aug 2022   57  
25 Aug 2022   57  
26 Aug 2022   41  
27 Aug 2022   43  
28 Aug 2022   33  
29 Aug 2022   38  
30 Aug 2022   53  
31 Aug 2022   28